Propunerile au trecut tacit de Senatul Romaniei (octombrie 2015).
Principalele 30 modificari:
1. Anterior inceperii activitatii se inregistreaza contractul individual de munca în Revisal și în termen de 10 zile se transmite la ITM.
2. Anterior inceperii activitatii prin informarea salariatului i se aduce la cunoștința și modalitatile de verificare a aptitudinilor profesionale, personale și obiectivele de performanța individuala aplicabile la nivelul angajatorului prin criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului;
3. Orice modificare prin act aditional, la initiativa angajatorului, a contractului de munca se comunica în scris salariatului care are obligatia de a răspunde în scris în termen de 10 zile:
a. Dacă nu este de acord contractul de munca nu se modifica;
b. Dacă este de acord părțile vor incheia un act aditional în termen de 15 zile cu aplicare de la data semnarii.
4. În mod normal clauza de neconcurenta este valabilă numai în timpul executarii contractului de munca.
5. În mod excepțional se poate stabili o clauza de neconcurenta după incetarea contractului de munca cu respectarea unor condiții și se stabileste și cuntamul acesteia.
6. De asemenea și clauza de confidentialitate se stabileste.
7. Se poate prezenta certificatul medical „Apt de munca” și anterior inceperii activitatii.
8. Se pot angaja persoane prin concurs, examen sau perioada de proba.
9. Se elimina posibilitatea angajatorului de a înceta contractul de munca în perioada de proba prin simpla notificare, de regula, muncitorii necalificati sunt angajați în perioada de proba și aceasta nu poate depasi 10 zile lucratoare, doar ambele părți pot conveni prin acord mutual incetarea sau angajatorul poate dispune concedierea.
10. Absolventii pot beneficia de o perioada de proba de cel mult 6 luni.
11. Se poate presta munca simultan la mai mulți angajatori în baza mai multor contract de munca.
12. Se vor reintroduce contractele colective de munca la nivel național.
13. Angajatorul are obligatia comuncarii la Casa de Pensii cu cel puțin 60 de zile anterior indeplinirii conditiilor de către salariat pentru ieșirea la pensie.
14. Angajatorul poate reduce timpul de munca pentru o perioada de 3 luni pe an de la 5 zile pe săptămâna la 4 zile pentru toți salariatii sau o parte din aceștia.
15. Delegarea se poate face pe o perioada de cel mult 60 de zile în ultimile 12 luni și se poate prelungi cu cel mult 60 de zile inlauntrul termenului de 12 luni.
16. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada mai mare de 1 an doar prin lege specială și se poate prelungi în mod excepțional cu maximum 6 luni, la incetarea detasarii este interzisă o noua detasare pe o perioada de 3 luni.
17. Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de munca ale salariatirlor concediati timp de 9 luni. Iar în cazul reluarii activitatii are obligatia comunicarii fostilor salariati și angajarea acestora fără examen/concurs sau perioada de proba.
18. Contractul de munca pe perioada determinata se poate prelungi de cel mult 2 ori consecutiv și nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 24 luni. De asemenea și pe același post se pot incheia cel mult 3 contracte de munca pe perioada determinata tot în termenul de 24 luni. Termenul intre contracte succesive este de 3 luni.
19. Noi defintii și reguli pentru salariatul temporar și agentul de munca temporara.
20. Durata concediului de odihna se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.
21. Se introduce telemunca, utilizand tehnologiile informatice salariatii pot presta munca din alt loc decât sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.
22. Reglementari noi privind durata maxima a timpului de munca pe săptămâna, maxim 48 ore, inclusiv ore suplimentare.
23. Munca suplimentara beneficiaza de un spor de 75%. Dacă în termen de 30 de zile nu compenseaza cu liber plătit salariatul mai beneficiaza de un spor de 100%.
24. Repausul săptămânal este obligatoriu de 48 ore consecutive și sporul de week-end (sâmbăta-duminica) este de 75%.
25. Plata salariului prin virament bancar numai dacă salariatul și-a dat consimtamantul.
26. Sindicate, etc.
27. Termenul de 12 luni la sanctiunea disciplinara se calculează de la data inceperii executarii acesteia.
28. Abrogarea art.254 alin.3 și 4 privind raspunderea salariatului prin acordul partilor.
29. În caz de litigiu de munca la prima zi de infatisare, înainte de dezbateri, instanța are obligatia de a încerca stingerea conflictului prin impacarea partilor.
30. Se inlocuieste sintagma de „conflict individual de munca” cu cea de „conflict în drepturi” și sintagma „conflict colectiv de munca” cu cea de „conflict de interese” în Legea 62/2011.